A könyvtár alapfeladata

A tápiógyörgyei Községi Könyvtár nyilvános könyvtárként arra törekszik, hogy használói számára biztosítsa a hazai és a nemzetközi információkhoz és tudásanyaghoz való szabad hozzáférést.


E cél megvalósítása érdekében támogatjuk:

- az írni-olvasni tudás fejlesztését,
- az egész életen át tartó önképzést,
- az oktatás különböző színterein való tanulást,
- a közéleti részvételhez szükséges állampolgári tudnivalók és jogi szabályozások megismerését,
- a gazdaság, kultúra, a tudomány és a művészet kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges információk és tudásanyag megszerzését,
- a szabadidő hasznos eltöltését,
- a lakosság általános tájékozódásához, a művelődéshez, a tanuláshoz, a szakmai munkához, az igényes szórakozáshoz szükséges dokumentumok és szolgáltatások biztosítását.

Alapfeladatként jelöljük meg továbbá, hogy a fenti célok elérése, megvalósítása érdekében:

- gyűjteményünket a helyi igényeknek megfelelően folyamatosan fejlesztjük, megőrizzük, gondozzuk és rendelkezésre bocsátjuk,
- tájékoztatunk a könyvtár és a könyvtári rendszer dokumentumairól és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokról,
- részt veszünk a könyvtárak közti dokumentum és információ cserében.

SZMSZ


Küldetésnyilatkozat

Gyűjtőköri szabályzat

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el